колективний  портал  гармонізації  дітей  і  дорослих,  сім’ї  і  суспільства

 

Проблеми
сучасної
освіти

МІЖНАРОДНА ПЛАТФОРМА ІННОВАЦІЙНОЇ
ГАРМОНІЗУЮЧОЇ ОСВІТИ

Основи
гармонізуючої
освіт
и

 

Громадськість проти  свавілля  МОНУ

 

Протягом десятиліть МОНУ безуспішно проводить різні освітні реформи,
не аналізуючи їхніх наслідків та причин існуючих проблем.

Незважаючи на поважну назву нової освітньої реформи "Нова українська школа"
на сьогодні МОНУ також не вдалося створити умов для вирішення наболілих проблем

і запровадити в закладах освіти інклюзивне освітнє середовище для кожної дитини, яке є основою її успішності і збереження здоров’я у процесі навчання.

 

мНажаль, МОНУ забуває, що на сьогодні однією з головних умов успішного
розвитку суспільства є протистояння
депресії,
яка за даними ВООЗ є на рівні епідемії, а до 2020 року стане хворобою №1 у світі
та зможе паралізувати економіку багатьох країн.

 

 

Міністр Лілія Гриневич намагається відвернути увагу
громадськості від провалу реформи загальної середньої освіти,
всіляко акцентує увагу вчителів і батьків на необхідність придбання одномісних парт, мультимедійних дошок, створення
в класах різних куточків, проведення ранкових зустрічей учнів.

Проте, ці заходи не можуть допомогти реформувати освіту,
яка знищує здоров'я дітей, викликає у них хвороби стресу,
"
шкільний невроз", агресію, депресію, різні залежності, суїцид,
а також порушує стан здоров’я педагогів.

 

Сучасна система освіти в країні є дисгармонійною і руйнівною за своєю суттю.

Значна кількість дітей фізично й психологічно
не може здолати шкільні навантаження,
адаптуватись до високих вимог
лівопівкульно орієнтованих навчальних програм,
які не відповідають їхнім індивідуальним можливостям
і особливостям розвитку. Це викликає стрес не тільки
у дітей, а й у вчителів і батьків.

 

У рамках НУШ навчання дітей з різною організацією мозкової діяльності,
рівнем інтелекту і стану здоров'я, зокрема дітей із особливими освітніми потребами
та дітей з недостатньою зрілістю або дисфункцією центральної нервової системи

відбувається за однаковими підручниками;
типовими освітніми програмами (під кер. Савченко О.Я. та під кер. Шияна Р.Б.),
що не мають механізмів особистісно-орієнтованого інклюзивного навчання;
одним Державним стандартом початкової освіти, в якому визначено
однакові вимоги до обов'язкових результатів навчання
і загальний обсяг навчального навантаження для всіх дітей.

 

На сьогодні у рамках НУШ МОНУ проводить реформування лише початкової освіти, середня і старша школа, незважаючи на критичний стан проблем і здоров’я дітей, кинуті МОНУ напризволяще (розпорядження уряду від 13 грудня 2017 року № 903-р)

Відсутність навчально-методичного забезпечення,
яке дасть можливість запровадити індивідуальний підхід у навчанні,
дисгармонізує учнів і вчителів,
викликає у них напруження
, руйнівний хронічний стрес (дистрес),
дисгармонію вищої нервової діяльності,
порушення пізнавальної сфери, поведінки, фізичного і психічного здоров'я.

 

 

Емоційне вигорання

 

Дисгармонія  педагогів

Депресія

При цьому МОНУ, грубо порушуючи чинне законодавство, не дає можливості запроваджувати в країні ефективні, перевірені часом і схвалені фахівцями й батьками вітчизняні освітні здобутки, які мають механізми подолання існуючих проблем, запровадження в закладах освіти особистісно-орієнтованого, безстресового,
корекційно-розвиткового, оздоровчого та гармонізувального навчання дітей,
незалежно від їхніх індивідуальних можливостей і особливостей розвитку.

 

Міжнародна платформа
інноваційної гармонізуючої освіти

започаткована для об’єднання прогресивних вітчизняних освітніх досягнень, здійснення ефективних перетворень у системі освіти

 

"Ефективний  розвиток  інтелектуальних  сил  нації  вирішить  долю
щасливого  майбутнього  держави".

Стен  Ші.

 

Протягом 16 років в Україні започатковано
універсальні практичні моделі
інноваційної гармонізуючої освіти,
яка дає змогу уникати наболілих проблем

стосовно навчання, виховання і здоров’я дітей
.

Створені на основі патенту на винахід оригінальні навчальні посібники,
медико-педагогічна технологія
музикотерапевтична педагогіка «
ПіснеЗнайка»
дають можливість гармонійно розвивати дітей у процесі навчання,
уникати дистресу, неврозу, депресії, дезадаптації, втрати інтересу до навчання.

гармонізуюча  освіта  започаткована  на  перетині
психофізіології,  педагогіки,  психології,  медицини,  духовності

Світова

Інновація

одночасне навчання,
виховання й оздоровлення

мозкова

Інтеграція

розвиток мислення,
уваги, пам’яті, мовлення

У процесі гармонізувального навчання відбувається природна
стимуляція
обох півкуль мозку, різних каналів сприйняття інформації.

Психофізіологічна інтеграція створює умови для організації
гармонізувального  особистісно орієнтованого  безстресового  навчання,
допомагає дітям легко і швидко засвоїти знання
(незалежно від стану здоров’я, ступеня зрілості та особливостей мозкової діяльності)
в унікальному рівнопівкульному багатосенсорному режимі,
сформувати цілісне сприйняття світу, гармонійний життєствердний світогляд,
легко адаптуватись до оновлених шкільних програм,
а педагогам уникнути емоційного вигорання, хвороб стресу, депресії.

"Краще мозок добре впорядкований, ніж мозок добре наповнений".
Мішель де Монтень

Універсальне  гармонізувальне  безстресове  навчання  комфортне  для:

· правопівкульних і лівопівкульних дітей;
· аудіалів, візуалів, кінестетиків;
· учнів із сильною і слабкою,
   рухливою та інертною нервовою системою;
· дітей з особливими освітніми потребами;
· ліворуких і гіперактивних дітей.

Психофізіологічно інтегроване навчання є особливо важливим
для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, організм яких розвивається.

Гармонізуюча освіта доступна для кожного навчального закладу і кожної родини.

Засобами гармонізуючої освіти діти засвоюють знання, а не інформацію.

Багаторічний досвід роботи показує, що учні з великим задоволенням навчаються
з навчальними посібниками серії «ПіснеЗнайка»

(створеними на основі патенту на винахід):

«Всесвіт»,       «Чарівний світ чисел»,

 

до складу яких входять:
оригінальні навчальні пісні (СД)
і створені на їхній основі
музичні навчальні фільми (ДВД),
інтегровані навчальні посібники, енциклопедії,
розробки уроків з мультимедійним супроводом.

Навіть за наявності одного комплекту педагог зможе організувати безстресове навчання дітей.
При цьому собівартість навчання для родини становить близько 50 грн на весь навчальний рік.

 

 

e-mail:
pzinfo@ukr.net 

 

Фейсбук:

"Гармонізуюча
освіта"

тел.  у  Києві
(044)  599-58-32
 

 

Фейсбук:

"Всеукраїнська батьківська
спілка"

 

Лист 
керівникам навчальних
закладів

 

Реалізація
проекту.
Накази  МОНУ

 

Центри
гармонізуючої
освіти

 

Дистанційне навчання

 

Замовити
навчальні
посібники

 

Навчальні посібники циклу "Всесвіт"

 

Навчальні посібники циклу "Чарівний світ чисел"

 

Доступність «ПіснеЗнайки»

 

Заочні
тематичні
вебінари

 

Актуальність
інновації

 

Переваги
гармонізуючої освіти

 

Особистісно орієнтоване навчання з
урахуванням
психофізіології

 

Патент

 

Розвиток
здібностей,
талантів

дітей

 

Методика навчання з "ПіснеЗнайкою"

 

"Шкільний невроз"

 

Небажання
ходити
до школи

 

Шкільна  Дезадаптація  

 

Стрес.
Загальний адаптаційний синдром

 

Інформаційний стрес

 

Хронічний
стрес у дітей

 

Депресія
як епідемія

 

Депресія
у дітей

 

Вплив Ґаджетів
на дитину

 

До  13  років краще без ґаджетів

 

Цифрова залежність

 

Емоційне вигорання педагогів

 

Нормативно-
правові  акти

 

Співпраця з українською діаспорою
22 країн світу

 

ПіснеЗнайка в дослідженнях провідних фахівців

 

CHILDSTRESS.
Стрес у дітей

 

Проблеми освіти
у схемах

 

Основи гармонізуючої освіти

 

У перший клас краще з «ПіснеЗнайкою»

 

Гармонізуюча
освіта
дошкільнят

 

Унікальність
«ПіснеЗнайки»

 

Радісний урок
(10 хв.)

 

Тренінги,
майстер-класи

 

Гармонізуюче навчання
(майстер-клас)

 

Співпраця
учнів  і  
педагогів
з митцями

 

Особливі діти відгуки
 спеціалістів

 

Відгуки
науковців,
митц
ів
ідео)

 

Відгуки
педагогів,
учнів,
батьків

(відео)

 

Відгуки
науковців,
митців
(тексти
)

 

Відгуки
педагогів, спеціалістів,
учнів,
батьків

(тексти)

 

Творчі 
плани

«ПіснеЗнайки»

 

Відеофільми

 

Руйнівний 
вплив стресу 
й депресії 
на головний  мозок

 

Відео
презентація
(26 хв.)

 

Відео
презентація

(43  хв.)

 

"ПіснеЗнайка в об’єктиві" центрального
телебачення
(25  хв.)
 

 

"ПіснеЗнайка"
в об’єктиві регіонального
телебачення

(14  хв.)

 

Коротко про наболіле.
Стрес.

 

Емоційне
вигорання.
Невроз.
Депресія

(11 хв.)

 

Освіта
і проблеми
в різних
країнах світу

 

Інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти
на тлі концептуальних засад
Нової
української
школи

 

 

 

«Гармонізуюча освіта» – справжня революція в педагогіці

Революція
глибокі, якісні зміни
в розвитку явищ
природи, суспільства
або пізнання.
 (коротко зі словника).

 

Умови сучасного життя вимагають
від дорослих і дітей швидкої адаптації
до численних змін,
уміння досягати бажаних результатів
не потерпаючи руйнівного хронічного стресу,
депресії, агресії, різних видів залежностей.

Такою може бути лише гармонійна людина
з високим рівнем депресо- і стресостійкості.

 

Педагогіка
наука про виховання людини,
процес освіти і навчання.
Пов’
язана з психологією, анатомією, фізіологією людини
(коротко зі словника).

"Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити". Плутарх.

 

Гармонізуюча освіта,
започаткована в Україні на засадах
психофізіології, нейропедагогіки, музикотерапії, профілактичної медицини,
сприяє природному розвитку структур і функцій головного мозку,
дає можливість на практиці повноцінно організувати
гармонізувальне,   особистісно орієнтоване,   розвивальне, 
безстресове, корекційно-оздоровче, 
комфортне і цікаве для кожної дитини,
незалежно від особливостей її розвитку, рівня інтелекту та стану здоров’я.

Завдяки психофізіологічній інтеграції та універсальності гармонізуючої освіти
вдається розв'язати багато педагогічних, медичних та соціальних проблем.

 

В процесі гармонізувального навчання з «ПіснеЗнайкою» активізується діяльність
обох півкуль мозку; слухового, зорового та рухового каналів сприйняття інформації; гармонізується вища нервова діяльність дітей і педагогів.

Завдяки цьому засвоєння знань відбувається легко, швидко без втоми та напруження, зберігається фізичне і психічне здоров’я, розвиваються здібності й таланти учнів,
формуються доброзичливі стосунки між дітьми і дорослими.

Взаємодія правої й лівої півкуль мозку є фізіологічною основою загальної обдарованості,
а розвиток міжпівкульної взаємодії – основою розвитку інтелекту.
 

Інші освітні системи і технології залучають до навчальної діяльності переважно ліву півкулю (традиційна система та всі інноваційні інформаційно насичені освітні системи і технології)
або праву півкулю головного мозку (система Монтессорі).

Проте найбільш ефективним навчання є тоді,
коли активно функціонують обидві півкулі мозку.

Інтеграція функцій обох півкуль мозку
є запорукою успіху людини у житті.

 

Гармонізуюча освіта дає можливість враховувати вікові психофізіологічні особливості дітей

Навчання – це складна
пізнавальна і психічна діяльність,
що здійснюється при взаємодії
різних мозкових структур.

Розвиток мозку дитини – процес поступовий
і досить тривалий, який відбувається у чіткій відповідності до основних нейробіологічних закономірностей.

Формування інтелекту і психіки дитини безпосередньо пов’язане
з темпами росту й дозрівання
її головного мозку.

Науковці та спеціалісти запевняють, що на кожному віковому етапі розвитку дитина має розв’язувати проблеми відповідно до свого віку.

Якщо навантаження на мозок учня перевищує його фізіологічні можливості або відбувається передчасно, виникає енергетичне обкрадання мозку – енергія забирається у тих центрів і функцій, які в цей час активно розвиваються.
Це негативно позначається на формуванні мозкових структур і функцій, життєво необхідних для майбутнього розвитку дитини.

До 10–12 років (поки не відбудеться повноцінне дозрівання нервових елементів у лівій півкулі)
діти ще не мають фізіологічних можливостей для тривалої або напруженої лівопівкульної діяльності

(читання, письма, вивчення математики, граматики тощо), яка вирізняється високою енергоємністю та виснажує мозок.

На момент початку навчання у школі в дітей більш розвиненою є права півкуля. На етапі дошкілля і початкової школи відбувається надзвичайно складна функціональна перебудова лівої півкулі.
Повноцінно
функціонувати ліва півкуля починає
лише після завершення процесу мієлінізації, повноцінного розвитку нервових елементів усіх зон (не лише первинних, а й вторинних, третинних) кори головного мозку, які відповідають за складні функції, тобто не раніше 10–12 років

Саме тому в прогресивних системах освіти   (Фінляндії,   Канади,   Данії) лівопівкульне навантаження у початковій школі відбувається за спрощеною програмою і триває
до 10
15 хвилин поки увага дітей
не розсіюється і вони не втрачають інтерес до виконання навчальних завдань.

 Якщо вчитель намагається вольовими зусиллями утримувати увагу учнів виникає напруження і стрес,
які є шкідливим для їхнього стану здоров’я та розвитку інтелекту, творчих здібностей і талантів.

Відомий педагог Ушинський, на основі багатьох спостережень за навчанням дітей,
також радив не починати методичного навчання раніше семи років.

 

 

Уже  сьогодні  інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти 
є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи
(представлених  МОН  України  в  2016  році  лише  теоретично

і  запланованих  до  апробації  в  навчальних  закладах  України  тільки  у  201
8–2019  навчальному  році).

     

 

Гармонізувальний
психофізіологічно інтегрований підхід
до організації освітньої діяльності,
яка відповідає природним особливостям дітей,
допомагає їм успішно
і комфортно навчатись
без втоми, дистресу, депресії,
шкільної дезадаптації,
із задоволенням ходити до
школи.

 

Музикотерапевтична педагогіка
є навчанням вибору
для дітей молодшого шкільного 
й дошкільного віку,
організм яких активно розвивається,
та дітей з особливими
освітніми проблемами
в умовах інклюзивної освіти
та домашнього навчання.

Музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка»,
допомагає досягти унікального результату –
інтеграції функціональної активності обох півкуль мозку,
 слухового, зорового, кінестетичного
каналів сприйняття інформації,
 центрів уваги, пам'яті, мислення, мовлення;
 урівноваження процесів збудження і гальмування

 

Психофізіологічна інтеграція, комфортність
та універсальність «ПіснеЗнайки»,
творча співпраця учнів, педагогів і батьків
дає можливість організувати на практиці
особистісно-орієнтоване, розвивальне,
безстресове, корекційно-оздоровче,
 інтерактивне навчання дітей
незалежно від їхнього здоров’я і стану інтелекту.

 

Гармонізація дітей у процесі навчання
формує у них цілісне світосприйняття,
зацікавлює пізнавальною діяльністю, допомагає легко
і швидко отримати глибокі систематизовані знання.

Сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному,
естетичному, творчому, соціальному розвитку
дітей;
гармонізації їхніх стосунків із педагогами і батьками.

З  2002 року українські школярі
мають можливість
інтегровано та  інтерактивно,
психофізіологічно-комфортно
засвоїти основи знань
з музикотерапевтичною педагогікою «ПіснеЗнайка» –
світовою інновацією,
яка одночасно їх навчає,
виховує й оздоровлює.

Сотні навчальних закладів,
тисячі педагогів, учнів, батьків
бажають залучитись
до подальшої реалізації
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
який пройшов успішне експериментальне
впровадження протягом
2008
2016 років.

Гармонізуюча освіта
дає змогу  дітям
отримати глибокі знання;
розвиває життєвонеобхідні  компетентності, інтелект, здібності, таланти; спонукає до творчості,
стимулює пізнавальну активність
для успішної самореалізації
в житт
і.
 

Освітяни України
схвалюють унікальну
психофізіологічну інтеграцію
і гармонізацію дітей
у процесі комфортного безстресового
корекційно-оздоровчого

навчання
з
«ПіснеЗнайкою».

Математику треба не зубрити,
а співати й танцювати з «ПіснеЗнайкою».
Інтегровані інтерактивні уроки в рівнопівкульному багатосенсорному режимі
легкі та доступною
для кожного вчителя
без необхідної спеціальної підготовки.

З відеопосібником «Всесвіт»
діти із задоволенням

цілісно засвоюють знання
про навколишній світ,
удосконалюють техніку читання,
опановують українську мову,
коригують прояви дислексії, дисграфії.

 

Предметну інтеграцію доповнює
унікальна мозкова інтеграція

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
учні засвоюють додавання чисел
з переходом через десяток
в ігровій формі
лише за п’ять уроків
без розкладання чисел
і попереднього тривалого
вивчення складу чисел
.

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
школярі без зубріння,
співаючи і танцюючи,
засвоюють
таблиці множення та ділення
всього за один місяць,
уникаючи перевантаження і стресу.

Гармонізуюча освіта – цілісна система інтегрованих заходів, спрямованих на гармонізацію дітей, педагогів і батьків; ознайомлення дорослих із природними особливостями розвитку дітей, корекцією і профілактикою стресу,
«шкільного неврозу», депресії, різних видів залежностей.

Кожна дитина
зможе успішно
і комфортно навчатись
із ПіснеЗнайкою
в системі інклюзивної освіти.
Вона є цікавою і легкою
для дітей з різними інтелектуальними й фізичними можливостями.

В інноваційній системі гармонізуючої освіти створено нову
безстресову модель оцінювання результатів навчання:

1. З
асвоєння знань у рівнопівкульному багатосенсорному режимі відбувається швидко й надовго.
2. Інформація інтегрованих навчальних посібників є одночасно
творчою навчально-розвивальною і контролем знань.
З ними діти із задоволенням навчаються у школі і вдома,
а педагоги і батьки щоденно мають можливість оцінити
рівень знань дитини, динаміку її розвитку
без будь-яких оцінок, що викликають напруження і стрес.
 

Такого комплексного ефекту не дає жодна з існуючих освітніх систем і технологій.

 

 

Відео
презентація

(43  хв.)

Коротка
версія

(26  хв.)

 

центрального
телебаченн
я

(25  хв.)

ПіснеЗнайка
в
 об’єктиві
телекамер

регіонального
телебачення

(14  хв.)

Фільм  "Коротко про наболіле. Стрес. Емоційне вигорання. Невроз. Депресія" (11 хв.)

Усі підкреслення в тексті є посиланнями на інші сторінки сайту