Проблеми  освіти

гармонізація дітей

Гармонізація дорослих

Гармонійна нація

 

Про загрозу назріваючої катастрофи сьогодні заявляє Генсек ООН, лідери країн, спеціалісти, громадськість.
Катастрофічні урагани, шторми, землетруси, екстремальна спека, повені й пожежі, збройні конфлікти,
висока соціальна напруженість і нестабільність, захворюваність людей загрожують життю на планеті

 

Різні форми захворюваності на коронавірусну інфекцію
(від носійства і безтемпературного перебігу хвороби
до складних пневмоній і летальних наслідків)
свідчать про те, що люди мають різну сприйнятливість організму
до патогенних мікроорганізмів.
Виникнення складних форм хвороби обумовлене слабким імунним захистом людей.
Ця проблема обумовлює необхідність введення карантину, надзвичайного стану

Ситуація з коронавірусом розкрила величезну проблему –
наявність у багатьох людей дистресу і депресії, які руйнують їхній організм,
змінюють функцію і структуру всіх органів і систем,
порушують інтелект, сон, психіку, поведінку, працездатність

 

Дистрес  і  депресія  порушують  діяльність  імунної  системи
пригнічують її активність, послаблюють захищеність організму
перед будь-якими збудниками хвороб, викликають не тільки дисфункцію,
а й тяжкі захворювання внутрішніх органів

При дистресі й депресії виникають інші збої
в діяльності імунної системи: алергія, "аутоімунні" захворювання,
коли імунна система помилково приймає за шкідливих звичайні речовини або клітини власного тіла і починає знищувати їх

Дистрес і депресія є причиною усіх розповсюджених хвороб людей

 

 

 

Дистрес і депресія є також головною причиною емоційного вигорання педагогів, шкільної дезадаптації учнів
(труднощів у навчанні, низької мотивації до навчання, неуспішності,
виникнення проблем пізнавальної сфери, поведінки, фізичного і психічного здоров’я)

 

 

Для гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства,
уникнення в житті учнів, педагогів і батьків дисгармонії, дистресу, депресії
започатковано інноваційну гармонізуючу освіту

(у рамках медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров'я",
затвердженого Наказами МОНУ від 10.11.2008 р. №1028 та від 18.08.2017 р. №1198)

Упродовж 2002-2020 р. створено ефективні практичні моделі
гармонійного розвитку людини. На їхній основі, за підтримки
Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини
та Міжнародного благодійного фонду "Духовність та здоров'я"
створено міжнародну систему інноваційної гармонізуючої освіти.

Для розвитку і координації діяльності започатковано
Міжнародну координаційну раду.
До її складу увійдуть прогресивні відомі люди різних країн світу

міжнародна ініціатива
«
гармонізація дітей, дорослих,
сім’ї, суспільства
»

Багатостороння угода
«Про партнерство і співпрацю
у сфері гармонізації
дітей і дорослих, сім’ї і суспільства»

 

Відповідно до Міжнародної ініціативи передбачено створення
на базі закладів освіти центрів гармонізуючої освіти.
Діяльність центрів спрямована на подолання існуючих педагогічних,
медичних і соціальних проблем, розвиток творчих здібностей і талантів дітей,
гармонізацію стосунків учнів, педагогів і батьків

Навчальна корекційно-оздоровча програма
«Гармонія інтелекту та здоров'я», навчально-методичні засоби
інноваційної гармонізуючої освіти схвалено МОНУ.
У новому навчальному році вони будуть впроваджені
у закладах освіти для гармонізації учнів, педагогів, батьків

(докладніше буде представлено до серпня 2020 р)

 

До цієї ініціативи можуть залучитися усі заклади освіти України
(підписати багатосторонню угоду),
які зацікавлені в підвищенні якості освіти,
збереженні здоров'я дітей і педагогічних працівників,
вирішенні нагальних проблем, пов'язаних з дистресом і депресією

Означена діяльність є надзвичайно
актуальною і затребуваною у суспільстві.
Вона дасть можливість українській нації
успішно розвиватися і протидіяти
грізним викликам сучасності

 

Ефективний  розвиток  інтелектуальних  сил  нації  вирішить  долю  щасливого  майбутнього  держави.  Стен  Ші

 

Реалізація
проекту.
Накази  МОНУ

 

Гармонізуюча
освіта –

революція
в педагогіці

 

Переваги
гармонізуючої освіти

 

Доступність «ПіснеЗнайки»

 

Замовити
навчальні
посібники

 

Навчальні посібники циклу "Всесвіт"

 

Навчальні посібники циклу "Чарівний світ чисел"

 

Методика
навчання
з "ПіснеЗнайкою"

 

Особистісно орієнтоване навчання з
урахуванням
психофізіології

 

Розвиток
здібностей,
талантів

дітей

 

Співпраця з українською діаспорою
22 країн світу

 

ПіснеЗнайка в дослідженнях провідних
фахівців

 

CHILDSTRESS.
Стрес у дітей

 

"Шкільний
невроз"

 

Агресія (булінг)

 

Заочні
тематичні
вебінари

 

Нормативно-
правові  акти

 

гармонізуюча  освіта  дітей 
започаткована  на  перетині  педагогіки,  психології,  психофізіології,  
медицини, філософії,  духовності

Світова

Інновація

одночасне навчання,
виховання й оздоровлення

мозкова

Інтеграція

розвиток мислення,
уваги, пам’яті, мовлення

У процесі гармонізуючого навчання відбувається природна стимуляція
обох півкуль мозку, різних каналів сприйняття інформації.

Психофізіологічна інтеграція створює умови для організації
розвиваючого  гармонізуючого  особистісно  орієнтованого 
безстресового  корекційно  оздоровчого  навчання,
допомагає дітям легко і швидко засвоїти знання
в унікальному рівнопівкульному багатосенсорному режимі,
сформувати цілісне сприйняття світу, гармонійний життєствердний світогляд,
розвити творчі здібності й таланти.

"Краще мозок добре впорядкований, ніж мозок добре наповнений".
Мішель де Монтень

Гармонізуюча освіта - психофізіологічно комфортна для дітей
з різною організацією мозкової діяльності, рівня інтелекту і стану здоров’я:

· правопівкульних і лівопівкульних дітей;
· аудіалів, візуалів, кінестетиків;
· учнів із сильною і слабкою,
   рухливою та інертною нервовою системою;
· дітей з особливими освітніми потребами;
· ліворуких і гіперактивних дітей.

Психофізіологічно комфортне та інтегроване навчання є особливо важливим
для дітей дошкільного  та  молодшого шкільного віку.

Гармонізуюча освіта доступна для кожного закладу освіти і кожної родини.
Навіть за наявності одного комплекту педагог зможе організувати безстресове навчання дітей.
При цьому собівартість навчання для родини становить близько 50 грн на весь навчальний рік.

Багаторічний досвід роботи показує, що учні з великим задоволенням навчаються
з навчальними посібниками серії «ПіснеЗнайка»
, які мають відповідні грифи МОНУ.

В дидактично підготовлені грі діти знайомляться з навколишнім світом,
легко засвоюють таблиці додавання й віднімання, множення і ділення,
вчаться читати цілими словами, вивчають граматику

Медико-педагогічний проект
«Гармонія
інтелекту та здоров'я»

Накази МОНУ від 10.11.2008 р. №1028
та від 18.08.2017 р. №1198

Медико-педагогічна технологія музикотерапевтична педагогіка
«ПіснеЗнайка»

захищена патентом на винахід

 

Гармонізуюча
освіта
дошкілля

 

У перший клас краще з «ПіснеЗнайкою»

 

Особливі діти відгуки 
спеціалістів

 

Тренінги,
майстер-класи

 

Відгуки
науковців,
митц
ів
ідео)

 

Відгуки
педагогів,
учнів,
батьків

(відео)

 

Відео
презентація
(26 хв.)

 

Відео
презентація

(43 хв.)

 

"ПіснеЗнайка в об’єктиві" центрального
телебачення
(25 хв.)
 

 

"ПіснеЗнайка"
в об’єктиві регіонального
телебачення

(14 хв.)

 

Відеофільми

 

Руйнівний 
вплив стресу 
й депресії на 
головний мозок

 

Стрес.
Невроз.
Депресія

(11 хв.)

 

Інноваційні 
моделі  гармонізуючої  освіти на тлі концептуальних засад НУШ

 

Творчі плани
«ПіснеЗнайки»

 

Патент

 

 

Обстеження спеціалістів ДУ ІПАГ
ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України
підтвердили високу ефективність гармонізуючої освіти для
збереження здоров'я дітей у процесі навчання

 

Доктором психологічних наук, професором Болтівцем С.І.
засобами енцефалографії підтверджено високу ефективність
музикотерапевтичної педагогіки
для гармонізації вищої нервової діяльності учнів

 

«Всесвіт» 2 ДВД
8 музичних фільмів, створених
на основі оригінальних навчальних пісень про природу;
музичні відеоуроки
з вивчення алфавіту, засвоєння
звуко-буквеного співвідношення;
музичні відеоуроки з вивчення
читання цілими словами,
засвоєння граматики
української мови, профілактики
і корекції дислексії, дисграфії

Природознавство
Українська мова, читання

260,0 грн

«Чарівний світ чисел» 2 ДВД
Відеоуроки, створені на основі
оригінальних навчальних пісень
по вивченню й контролю знань
із математики: нумерація чисел
першого десятка,
додавання і віднімання чисел у межах 10,
додавання чисел з переходом
через 10, тексти навчальних пісень, відеометодологія навчання
на уроках математики
у першому класі, завдання
для контролю знань та розвитку уваги, пам’яті, мислення учнів.

"Додавання, віднімання"

220,0 грн

«Чарівний світ чисел» 2 ДВД
Музичні навчальні фільми для
засвоєння таблиць множення і ділення,

додавання чисел з переходом
через десяток,
контролю знань).
Музичний навчальний матеріал по темах «Множення чисел», «Ділення чисел» представлено у 3-х розділах:
«Навчальні пісні», «Контроль знань», «Згадай пісню».
Для систематизації знань записані
у віршах розділи «Таблиця множення»,
«Таблиця ділення».

"Додавання з переходом через 10"

Майстер-клас
(додавання з переходом через 10)

255,0 грн

«Чарівний світ чисел» 4 ДВД
Музичні навчальні фільми, створені на основі оригінальних навчальних пісень для засвоєння
та контролю таблиць множення і ділення чисел;
фільм для розвитку пізнавальної сфери дітей
типу караоке;
віршовані форми таблиць множення і ділення;
додавання чисел з переходом
через десяток, відеометодологія навчання;
фільми «Навчання
з артистами»
(народним артистом України О. Василенко та заслуженими артистами України А. Гнатюком,  
Мірою Голд); фільм «Гармонійна нація.
Стрес, невроз, депресія у дітей та дорослих».

Комплект "Чарівний світ чисел"
(множення, ділення)

330,0 грн

 

Уже  сьогодні  інноваційні  моделі  гармонізуючої  освіти 
є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад  Нової  української  школи

Такого комплексного ефекту не дає жодна з існуючих освітніх систем і технологій

 

     

 

Гармонізувальний
психофізіологічно інтегрований підхід
до організації освітньої діяльності,
яка відповідає природним особливостям дітей,
допомагає їм успішно
і комфортно навчатись
без втоми, дистресу, депресії,
шкільної дезадаптації,
із задоволенням ходити до
школи

 

Музикотерапевтична педагогіка
є навчанням вибору
для дітей молодшого шкільного 
й дошкільного віку,
організм яких активно розвивається,
та дітей з особливими
освітніми проблемами
в умовах інклюзивної освіти
та домашнього навчання

 

Музикотерапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка»,
допомагає досягти унікального результату –
інтеграції функціональної активності обох півкуль мозку,
 слухового, зорового, кінестетичного
каналів сприйняття інформації,
 центрів уваги, пам'яті, мислення, мовлення;
 урівноваження процесів збудження і гальмування

 

Психофізіологічна інтеграція, комфортність
та універсальність «ПіснеЗнайки»,
творча співпраця учнів, педагогів і батьків
дає можливість організувати на практиці
особистісно-орієнтоване, розвивальне,
безстресове, корекційно-оздоровче,
 інтерактивне навчання дітей
незалежно від їхнього здоров’я і стану інтелекту

 

Гармонізація дітей у процесі навчання
формує у них цілісне світосприйняття,
зацікавлює пізнавальною діяльністю, допомагає легко
і швидко отримати глибокі систематизовані знання.

Сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному,
естетичному, творчому, соціальному розвитку
дітей;
гармонізації їхніх стосунків із педагогами і батьками

З  2002 року українські школярі
мають можливість
інтегровано та  інтерактивно,
психофізіологічно-комфортно
засвоїти основи знань з музикотерапевтичною педагогікою «ПіснеЗнайка» –
світовою інновацією,
яка одночасно їх навчає,
виховує й оздоровлює

Сотні навчальних закладів,
тисячі педагогів, учнів, батьків
бажають залучитись
до подальшої реалізації
медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
який пройшов успішне
експериментальне
впровадження протягом
2008
2016 років

Гармонізуюча освіта
дає змогу  дітям
отримати глибокі знання;
розвиває життєвонеобхідні  компетентності, інтелект, здібності, таланти; спонукає до творчості,
стимулює пізнавальну активність
для успішної самореалізації
в житт
і

Освітяни України
схвалюють унікальну
психофізіологічну інтеграцію
і гармонізацію дітей
у процесі комфортного безстресового
корекційно-оздоровчого

навчання
з
«ПіснеЗнайкою»

Математику треба не зубрити,
а співати й танцювати з «ПіснеЗнайкою».
Інтегровані інтерактивні уроки в рівнопівкульному багатосенсорному режимі
легкі та доступною
для кожного вчителя
без необхідної
спеціальної підготовки

З відеопосібником «Всесвіт»
діти із задоволенням

цілісно засвоюють знання
про навколишній світ,
удосконалюють техніку читання,
опановують українську мову,
коригують прояви дислексії, дисграфії.

 

Предметну інтеграцію доповнює
унікальна мозкова інтеграція

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
учні засвоюють додавання чисел
з переходом через десяток
в ігровій формі
лише за п’ять уроків
без розкладання чисел
і попереднього тривалого
вивчення складу чисел

З навчально-методичним комплектом
«Чарівний світ чисел»
школярі без зубріння,
співаючи і танцюючи,
засвоюють
таблиці множення та ділення
всього за один місяць,
уникаючи перевантаження і стресу

Гармонізуюча освіта – цілісна система інтегрованих заходів, спрямованих на гармонізацію дітей, педагогів і батьків; ознайомлення дорослих із природними особливостями розвитку дітей, корекцією і профілактикою стресу,
«шкільного неврозу», депресії, різних видів залежностей

Кожна дитина
зможе успішно
і комфортно навчатись
із ПіснеЗнайкою
в системі інклюзивної освіти.
Вона є цікавою і легкою
для дітей з різними інтелектуальними й фізичними можливостями

В інноваційній системі гармонізуючої освіти створено нову
безстресову модель оцінювання результатів навчання:

1. З
асвоєння знань у рівнопівкульному багатосенсорному режимі відбувається швидко й надовго.
2. Інформація інтегрованих навчальних посібників є одночасно
творчою навчально-розвивальною і контролем знань.
З ними діти із задоволенням навчаються у школі і вдома,
а педагоги і батьки щоденно мають можливість оцінити
рівень знань дитини, динаміку її розвитку
без будь-яких оцінок, що викликають напруження і стрес

 

 

 

Усі підкреслення в тексті є посиланнями на інші сторінки сайту

 

 

Запрошуємо до співпраці усіх прогресивних людей,
зацікавлених у підвищенні якості освіти і здоров’я нації,

гармонізації дітей, дорослих, сім’ї, суспільства, 
підвищенні якості життя українських родин

 

 

e-mail: pzinfo@ukr.net

тел.  (044) 599-58-32,     (097) 496-05-02

Фейсбук: "Гармонізуюча освіта"

Фейсбук: "Всеукраїнська батьківська спілка"