Відеофільми

Переваги

Навчальні посібники

Методика

«Всесвіт»

«Чарівний світ чисел»

Відгуки

Центри

Дошкільнята

«Особливі діти»

Майстер-класи, тренінги

Презентації

Питання-відповіді

Міжнародна співпраця

На головну сторінку

Особливості  й  переваги  Гармонізуючої освіти

Українській  нації  варто скористатися  досягненнями  високого  світового  рівня  вітчизняних  фахівців, – 
учасників  інноваційної  системи  гармонізуючої  освіти,  яка  дає  можливість  організувати 
гармонізувальне  психофізіологічно  інтегроване  особистісно  орієнтоване  безстресове 
корекційно-оздоровче  навчання  дітей 

незалежно  від  стану  їхнього  здоров'я  і  організації  вищої  нервової  діяльності.

Гармонізуюча освіта дає можливість дітям повноцінно розвивати духовні, душевні і тілесні сили,
мати цілісне сприйняття світу і вміння протистояти грізним викликам сучасності.

"Краще мозок добре впорядкований, ніж мозок добре наповнений".
Мішель де Монтень

 

Музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка", яка є основою гармонізуючої освіти,
дає змогу досягти унікальних психофізіологічних ефектів та створює оптимальні умови
для засвоєння знань і збереження здоров’я дітей у процесі навчання.

 

Спів оригінальних навчальних пісень, перегляд музичних фільмів, створених на основі цих пісень, гармонізує вищу нервову діяльність
стимулює й урівноважує функціональну
активність лівої й правої півкуль головного мозку
дітей у процесі засвоєння навчальної інформації, поліпшує міжпівкульну взаємодію
(що є основою розвитку інтелекту).

"Правопопівкульні люди
за лісом не бачать окремих дерев,
а
лівопівкульні
за окремими деревами не бачать
лісу".
Б. Білий.  

Рівнопівкульне навчання є особливо необхідним для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку,
у яких зрілість лівої півкулі є недостатньою для тривалої або напруженої лівопівкульної діяльності
(письма, читання, вивчення математики, засвоєння граматики).

Не менш важливим ефектом музикотерапевтичної педагогіки є те, що в процесі засвоєння навчального матеріалу (прослуховування й/або проспівування навчальних пісень, перегляду візуальної навчальної інформації, виконання рухів у такт музики) крім слухового й зорового каналів сприйняття інформації активізується й руховий (кінестетический) канал. Тому з "ПіснеЗнайкою" комфортно навчатися дітям-кінестетикам, у яких руховий канал є ведучим. Таких учнів дуже багато, вони з трудом запам'ятовують навчальну інформацію сидячи за партою.

Універсальне  гармонізувальне  психофізіологічно  інтегроване  особистісно  орієнтоване  навчання  комфортне  для:

· правопівкульних і лівопівкульних дітей;
· аудіалів, візуалів, кінестетиків;
· учнів із сильною і слабкою, рухливою та інертною нервовою системою;
· дітей з особливими освітніми потребами;
· ліворуких і гіперактивних дітей.

Завдяки психофізіологічній комфортності та відповідності природним особливостям розвитку дітей; відсутності втоми, перевантаження, напруження, вдається доказово організувати
їхнє безстресове навчання засобами музикотерапевтичної педагогіки,
проведення відповідного моніторингу стану здоров'я в процесі навчання дітей.
Це є надзвичайно важливим, адже при стресі відбувається порушення
не тільки пізнавальної діяльності, а й життєдіяльності всього організму.

У рамках інноваційної гармонізуючої освіти створені універсальні практичні моделі корекційно-оздоровчого навчання дітей.

Гармонізуюча освіта з "ПіснеЗнайкою" відбувається без перевантаження, дистресу, шкільної дезадаптації. Діти мають можливість більше рухатися й менше сидіти за партами, розвиватися творчо.

Коли дитина слухає й співає навчальні пісні вона не просто розважається, а ненав'язливо без зубріння запам'ятовує навчальну інформацію шкільної програми. Її мозок при цьому не утомлюється, заощаджується багато часу на всебічний розвиток дитини, гру й відпочинок. З навчальними піснями й фільмами "ПіснеЗнайки" учні із задоволенням можуть засвоювати таблицю множення й ділення всього за 1 місяць!  

 

Всі навчальні посібники "ПіснеЗнайки" розроблені на основі патенту на винахід з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей і основних причин труднощів, що виникають у процесі їхнього навчання. Використання комплектів "Всесвіт", "Чарівний світ чисел" допомагає уникнути або відкоригувати прояви дислексії (порушення в оволодінні читанням), дисграфії (порушення в оволодінні письмом), дискалькулії (порушення в оволодінні математикою).

В інтегрованих навчальних посібниках "Всесвіт", "Чарівний світ чисел" поряд з навчальною інформацією представлені різні психологічні тести й медичні анкети. Використання їх дає можливість оцінити ступінь зрілості дитини; активність його пізнавальної сфери (уваги, мислення, пам'яті, мови), індивідуальні фізіологічні особливості; стан здоров'я; наявність проявів стресу, неврозу, депресії. 

 

Оригінальні навчальні пісні й тексти навчальних посібників "ПіснеЗнайки"
крім знань містять ще й виховну інформацію, яка допомагає розвити у дітей духовний світ і гармонійний світогляд, сприяє підвищенню їхньої
депресо- та стресостійкості.

На сьогодні гармонізація особистості дітей є надзвичайно важливою
для запобігання депресії та її грізних наслідків
психосоматики,
різних видів залежностей, агресії, суїциду.

"ПіснеЗнайка" є медико-педагогічною технологією
вибору для учнів з освітніми особливостями розвитку.

Вона допомагає не тільки навчанню,
але й соціальній реабілітації дітей. 
 

Збалансований розвиток обох півкуль мозку, трьох каналів сприйняття інформації учнів,
 розвиток духовного розуму, моніторинг
стану здоров'я, корекція існуючих проблем пізнавальної сфери
створює особливі сприятливі умови для засвоєння навчальної інформації й гармонійного розвитку учнів
.

Якщо ж урахувати, що музика навчальних пісень створена на принципах музикотерапії
й сприяє зрівноважуванню  процесів
збудження й гальмування головного мозку,
 то
музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка"
 
є унікальною гармонізуючою й оздоровчою медико-педагогічною технологією.

Більш докладно про психофізіологічні основи особистісно орієнтованого навчання.